Jasmine
66
#A22712 中國
11:00-03:00
地址 :
港島, 上環, 永樂街 6 號興隆樓, 5樓, B2室

(港鐵站A2出口轉左 | 由金德參行與寶通找換中間入)
語言 :
粵語, 國語, 英文
電話 :
(需要來電顯示)
( 電話預約時需講明: 「睇141而來!」 )
身高 :
5 ' 6 "
三圍 :
35.5 D - 25 - 35.5
簡評 :
嬌的的身型, 引死人的雙峰, 睇見真係令人熱血沸騰!~(有毒X 鑽, 水X 簫, 冰X , 顏X , 口X , 及後X園,有絲襪及制服誘惑)
時間 :
11:00-03:00
服務 :
$600 全套 + 柔情掃股 + 香檳洗澡 + 全身漫游 + 絲襪及制服誘惑 + 冰X + 口X + 車輪 + 夾X仔 + 水X簫 + 毒X鑽 + 爆炸糖 (45分鐘)
$800 後X園 + 毒X鑽 + 水X簫 + 夾X仔 + 車輪 + 爆炸糖 + 腳X + 顏X + 口X + 冰X + 普通調教 + 鞭X + 情趣玩具 + 高踭鞋 + 角色扮演 + 易服化妝 + 絲襪及制服誘惑 + 面具 + 易服 + 女皇 + 香檳洗澡 + 全身漫游 + 柔情掃股 + 特別服務 (45分鐘)
$1000 奴隸 + 柔情掃股 + 全身漫游 + 女皇 + 女奴 + 易服 + 面具 + 絲襪及制服誘惑 + 易服化妝 + XM女僕 + 角色扮演 + 高踭鞋 + 情趣玩具 + 鞭X + 普通調教 + 冰X + 口X + 潮X + 顏X + 車輪 + 夾X仔 + 水X簫 + 毒X鑽 + 後X園 + 腳X + 爆炸糖 (60分鐘)
特色 :
分享給朋友
預約
送花
聊天
投票
睇岩佢
我的簡介
睇報告
博客